CẦU CONTAINER DCQH (6 TẤN, 8 TẤN, 10 TẤN)

Nhãn hiệu: Niuli
Mã sản phẩm: DCQH
Tình trạng: Còn hàng

Model

Tải trọng(kg)

Kich thước sàn(mm)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

DCQH
6-0.4

6000

6000

3000

1000

300

10300

1800

2100

1100

500

1600

DCQH
8-0.4

8000

6000

3000

1000

300

10300

1800

2100

1100

500

1600

DCQH
10-0.4

10000

7000

3000

1000

300

11300

1800

2100

1100

500

1600